Diensten

Samen werken in de verandervraag die zich aandient of de ontwikkelstap die nodig is voor groei.

Moving Sense ondersteunt haar klanten bij verandervraagstukken en begeleidt ontwikkeltrajecten voor organisaties, teams en individuen. Daarnaast verzorgt Moving Sense opleidingsmodules en initieert zij nieuwe ontwikkelingen.


Organisatie ontwikkeling

Moving Sense staat voor een mensgerichte benadering van verandervraagstukken. Een organisatie bestaat niet. Wel mensen die zich verbinden en betekenis geven aan de missie, visie en waarden van een organisatie en vanuit die doelen resultaten neerzetten.

Moving Sense weet mensen te raken en in beweging te krijgen

Na heldere analyse op de vraag wordt de beweging ingezet, in nauwe samenwerking met de (verander)managers uit de organisatie. Als processen dreigen vast te lopen wordt er weer beweging gecreëerd. Naast het in beweging zetten en het zichtbaar maken van de veranderingen wordt ook zorg gedragen voor goede verankering in de organisatie.

Leiderschapsontwikkeling

Om succesvol de strategische keus van een organisatie te vertalen naar de werkvloer, is effectief leiderschap belangrijk. Leiderschap dat nodig is om de link te zijn en te maken tussen organisatiedoelen én de talenten en doelen van de medewerkers. Om succesvol te inspireren, te beïnvloeden en groei te ondersteunen is zelfontwikkeling en zelfkennis belangrijk. Weten waar je voor staat en vanuit welke waarden je wilt werken. Het kunnen hanteren van paradoxen die je tegenkomt in de praktijk door de spanning toe te laten; door 'te zijn' en te voelen wat er speelt in plaats van 'te doen' en op te lossen, vraagt om verdieping op zijnsniveau. Verbinding maken, voorbeeld zijn en verschil toelaten en benutten zijn belangrijke sleutels hierin.

Team ontwikkeling

Een sterk team vraagt om vertrouwen en openheid met elkaar. Vanuit veiligheid naar een autonome verbinding komen zodat de onderlinge verschillen zichtbaar mogen zijn. Dit vraagt lef om kwetsbaar te zijn en begrip om verbinding te maken met elkaar. Om samen successen te vieren en tegenslagen te delen. Vanuit deze gezamelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid de issues die spelen tegemoet te treden, de essentie te durven pakken en vernieuwing in te zetten.

In welke fase van teamontwikkeling?

Een team vraagt ondersteuning voor groei bij een nieuw samengesteld team, bij het samengaan van teams, als processen vastlopen, als er samenwerkingsvragen zijn. Moving Sense kijkt samen met het team naar de te maken ontwikkelstappen, afhankelijk van de fase van het team. Interventies vinden plaats als er stagnatie dreigt. Anders wordt het team gevolgd, bekrachtigd en gefaciliteerd in het proces. Inzicht wordt vergroot in hoe positieve aspecten versterkt kunnen worden en negatieve vermeden.

Individuele ontwikkeling

Stimuleren van persoonlijk leiderschap en het maken van de volgende stap in ontwikkeling is vaak het doel van coaching. De dialoog met elkaar aangaan waarbij het onderzoek, door het stellen van verhelderende vragen, leidt tot een groter bewustzijn. Afhankelijk van de coachvraag en de coachee, wordt gekozen voor een insteek vanuit verschillende methodieken.

Individuele ontwikkeling door intervisie

Collectief leren geeft niet alleen versnelt inzicht maar gaat ook over leren door en met elkaar. De coach zorgt hierin voor een veilige leeromgeving waarin een ieder zich kan openstellen om zijn eigen thema’s of casussen te delen met zijn collega’s.

Opleidingsmodules

Moving Sense verzorgt zelf ook modules rondom leiderschapsthema’s bij opleidingsinstituten. Thema’s hierin zijn onder andere: succesvol samenwerken, macht en invloed, persoonlijk meesterschap. Ook werkt Paulien ten Asbroek van Moving Sense als leergroepbegeleider of facilitator voor leertrajecten in organisaties. Voorbeelden hierin zijn bijvoorbeeld Diversiteit in Leiderschap en Leiderschap in Verbinding bij de politie organisatie in Amsterdam en omgeving.

Moving Sense staat geregistreerd in het CRKBO en kan deze diensten derhalve BTW-vrij aanbieden.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast werken voor klanten en hun ontwikkelvragen, initieert Moving Sense ook zelf graag nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment zijn de Diversiteitsdiners, TOPVROUW en Macht 3.0 nieuwe producten die Moving Sense bezig is uit te zetten bij klanten en opleidingen. De ontwikkeling en uitvoering hiervan gebeurt vaak in samenwerking met netwerkpartners.