Over Ons

Paulien ten Asbroek is eigenaar van Moving Sense. Zij richt zich op het ondersteunen van organisatie ontwikkelvragen.

Naast het advies en ontwerp van ontwikkeltrajecten begeleidt Moving Sense teams in hun samenwerkingsvragen en individuen in hun leiderschapsvragen. Voor optimale ondersteuning van de klantvraag werkt Moving Sense in een divers netwerk van professionals met verschillende expertise en achtergronden.

Wat is belangrijk voor Moving Sense?

Belangrijke aspecten in de werkwijze van Moving Sense zijn het bewust maken, ontwikkelen en vergroten van het zelfsturend vermogen van het individu. Aspecten als het inzichtelijk krijgen van de persoonlijke rol in groepsprocessen en het stimuleren van mensen om te zoeken naar hun eigenheid en kracht, spelen een grote rol.

Verbinding vanuit wat er is

Paulien verbindt mentale, emotionele en fysieke aspecten aan vragen rondom betekenisgeving. Diepgang, humor, interactie in de groep en persoonlijke reflectie zijn belangrijke kenmerken in deze werkwijze. 'Liefdevolle confrontatie' om naar de zogenoemde ontwikkelzone te komen, vormt de kracht van haar benadering. In haar werk combineert Paulien haar expertise op het gebied van ontwikkelvraagstukken met haar theaterachtergrond.

Paulien's achtergrond

Voor de start van Moving Sense was Paulien mede-eigenaar en oprichter van Sense of Leadership. In deze maatschap richtte zij zich samen met anderen op het vertalen van strategische keuzes van organisaties naar het gewenste leiderschap. Cultuurontwikkeling en het vergroten van leiderschap zijn hierin belangrijke sleutels.

Voordat zij begon met ondernemen, was Paulien gedurende zeven jaar verbonden aan LTP en werkzaam bij de organisatie advies afdeling. Daar ontwikkelde en implementeerde zij als senior adviseur programma's voor diverse bedrijven op het gebied van Leiderschap, Management Development en Talent Development.

Paulien studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten. Na haar uitvoerende werk heeft zij een eigen theatergroep geleid en diverse producties gemaakt voor derden. Daarbij maakte zij de switch van kunst naar commercie. Tevens was zij actief als docent, mentor en lid van de pedagogische staf bij een jeugdtheaterschool. Voordat Paulien de overstap maakte naar haar nieuwe werkleven binnen organisatie ontwikkeling, was zij verbonden aan Joop van den Ende Theaterproducties.

"All the world's a stage,

And all the men and women merely players:

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts..."

- William Shakespeare